โครงการจัดบรรยายธรรมนอกสถานที่ โดย อาจารย์เจน ญาณทิพย์ - ห้อง อาจารย์เจน ญาณทิพย์ อาจารย์เจน.com

อาจารย์เจน.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 3696|ตอบ: 12

โครงการจัดบรรยายธรรมนอกสถานที่ โดย อาจารย์เจน ญาณทิพย์

[คัดลอกลิงก์]

385

กระทู้

1833

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17800
โพสต์เมื่อ 2017-5-15 15:19:46 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2018-1-11 16:00
โครงการจัดบรรยายธรรมนอกสถานที่ โดยอาจารย์เจน ญาณทิพย์            ดิฉัน อาจารย์เจน ญาณทิพย์   ยินดีเปิดรับบรรยายธรรมนอกสถานที่ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล  
สถานศึกษาและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ให้ดิฉันไปบรรยายธรรมยัง
หน่วยงานของท่านปริมาณผู้เข้ารับฟังการบรรยายธรรมต้องไม่น้อยกว่า 300 คน
หรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับฟังการบรรยายธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติ
ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงค่ะวัตถุประสงค์โครงการเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในองค์การของท่านสามารถดำรงชีวิตอยู่
ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญโดยมี
พื้นฐานจากหลักศีลธรรมแห่งพระพุทธศาสนาค่ะ
ที่ผ่านมาดิฉันได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนมาตลอดตั้งแต่ยังเยาว์วัยมาจนถึงปัจจุบันดิฉัน
ก็ยังคงช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ค่ะ โดยมีหลายช่องทาง คือ-              เปิดบ้านตรวจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้โทรจองทุกวันที่ 3 ของเดือน
-              ออกอากาศเผยแพร่ โดยผ่านทาง YouTube  ชื่อ รายการ “กรรมฉุกเฉิน”
-              เป็นผู้นำทัวร์บุญเสบียงสวรรค์จัดเป็นประจำทุกเดือน
-              เป็นผู้นำทัวร์บุญพิเศษตามเทศกาลบุญตามประเพณีทางศาสนา
-              ให้ความช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ใดทราบ ฯลฯ          รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการช่วยเหลือผู้คนในปริมาณที่น้อยมากค่ะ เมื่อพิจารณาแล้วดิฉันจะ
ใช้วันเวลาช่วงที่ว่างให้เกิดประโยชน์ทางธรรมโดยส่วนรวม ด้วยการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
นำมาสอนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นและนำเสนอในเรื่องของกรรม สาเหตุแห่งกรรม จากการที่ดิฉันได้
พบเห็นมาในอดีตหรือในขณะบรรยายธรรม ซึ่งดิฉันเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนหมู่มากให้
เชื่อในเรื่องของกรรมและเชื่อในการทำความดี ค่ะ สำหรับการบรรยายธรรมของดิฉันส่วนมาก
จะหยิบยกประเด็นหลักที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ
ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนการรักษาอาการ
เจ็บป่วยให้กับคนไข้ด้วยการใช้ยารักษาที่ถูกจุดนั่นเองค่ะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานและปลูกจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงการทำความดีมีความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยค่ะ  ซึ่งการพัฒนาจิตใจของ
ผู้คนจะสามารถนำมาพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อให้เพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและรักองค์กรมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทั้งนี้ จะทำให้องค์กรของท่านมีการพัฒนาทางด้านบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจนได้รับ
การยอมรับในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป
           ความคาดหวังที่จะได้รับการสอนบรรยายธรรมให้กับผู้คนร้อยคนหากจะได้ผู้เรียนรู้แล้วเข้าใจเข้าใจ
ในเรื่องของกฎแห่งกรรมและกระทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เกรงกลัวต่อบาป
มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีสามารรถพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนดีในสังคม
เพียงหนึ่งคนสองคน  ดิฉันก็มีความภาคภูมิใจแล้วค่ะหากหน่วยงานของท่านมีความสนใจและต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อ
-                   คุณรุ้งตะวัน ชนะศึก  โดยผ่านช่องทาง Line/  ID :   runglaw


              จากการตรวจกรรมของดิฉันมีความภูมิใจที่จะขอยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ค่ะ
1. เด็กแว้นกลับใจ ดิฉันได้ตรวจกรรมให้กับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง เป็นเด็กที่ชอบขับขี่จักรยานยนต์
แข่งขันส่งเสียงดังในตอนกลางคืนค่ะ เขาอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีทั้งเหล้า ยา บุหรี่ สิ่งมึนเมา
ต่าง ๆ ที่สำคัญคบเพื่อนที่พาไปในหนทางผิด ๆ สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับผู้คนไปทั่ว
แต่เมื่อดิฉันได้เห็นกรรมและได้สั่งสอนธรรมมะแนะนำการสร้างคุณความดีโดยขอให้ลดละเลิก
สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ และให้ข้อคิดไปว่าชีวิตของคนเรานั้นมีทางเลือกสองทางขึ้นอยู่กับว่า
เราจะเดินไปเส้นทางใด เส้นทางสีขาวหรือสีดำ เมื่อเด็กคนนี้นำข้อคิดกลับไปและได้เลือกเส้นทางสีขาว
สามารถปรับตัวเองด้วยการหางานทำส่งเสียตนเองเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีได้บวชเรียนทดแทน
พระคุณพ่อแม่และที่สำคัญหมั่นกระทำความดีอย่างเข็มแข็งจนแซงหน้าคนอื่นไปแล้ว
ซึ่งดิฉันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กคนนี้และดีใจมากที่สามารถช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่
แทบจะไม่มีอนาคตให้หันกลับมาสร้างความดีต่อตนเองและสังคมค่ะ2. ลูกผู้ชายกลับใจเพื่อบุพการี  มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนถ้วนสมบูรณ์น้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม
แต่มีลักษณะเป็นลูกผู้ดีมีเงินได้โทรจองตรวจกรรมได้ค่ะ แต่บุคคลทั้งหลายแม้ว่าจะมีเงินมี
อำนาจวาสนาเพียงใดก็แพ้กฎแห่งกรรมเพราะชายคนนี้มีแต่ความทุกข์ เขาบอกกับดิฉันว่าชีวิต
ไม่มีความสุขรู้สึกอึดอันใจมากหาสาเหตุอะไรไม่ได้เลย ดิฉันดูในญาณวิถีพบว่า
ชายคนนี้หมกมุ่นอยู่กับกามฉันทะ ไม่มีความสุข กลางวันขังตัวเองอยู่แต่ในห้อง
ไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานการอะไร เปิดคอมพิวเตอร์ดูหนังลามกทั้งวัน และเล่นเกมส์ ตกกลางคืนก็ไป
ท่องเที่ยวในแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ไม่ทำงานทำการใด ๆ ขอเงินพ่อแม่ไปวัน ๆ ซึ่งการเที่ยวกลางคืน
ก็ไปเที่ยวหาผู้หญิงในแหล่งบันเทิงผู้หญิงเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าชายคนนี้ร่ำรวยเพราะลักษณะ
ที่มีอันจะกินของเขาผู้หญิงเหล่านั้นไม่ได้มีความรักใคร่อะไรคอยแต่จะรีดไถ่เงินทอง
            ดิฉันได้เห็นว่านี่เป็นผลกรรมของชายคนนี้ที่ได้ก่อขึ้นกับพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจ
โดยขอเงินจากท่านนำเงินไปบำรุงบำเรอผู้หญิงจนหมดสิ้น เมื่อดิฉันแนะนำให้ทำตัวเสียใหม่
พ่อแม่น้ำตาตกในรู้หรือไม่ เมื่อชายคนนี้รู้แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่ โดยการช่วยพ่อแม่ทำงาน
พ่อแม่ไปทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ หลังจากนั้นมาชายคนนี้ก็โทรจองตรวจกรรมติดแต่มา
ในครั้งนี้เขามีแสงสว่างแห่งบุญกุศลแผ่กระจายออกมาจากตัวดิฉันรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีแล้ว
เขามาขอบคุณและบอกว่าพ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากเขาได้ช่วยกิจการของพ่อแม่ท่านมีความสุข
และชายคนนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขาแล้วค่ะ
เรื่องที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น แต่ยังมีอีกมากรายที่กระทำความดีจากการแนะนำของดิฉัน
ซึ่งเป็นกำลังใจให้ดิฉันต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปอีก แต่ครั้งนี้ต้องการช่วยเหลือเป็นหมู่
คณะเพื่อสร้างคนดีสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ

อาจารย์เจน ญาณทิพย์วันที่ 11 มค 61 ดิฉันได้เดินทางมาบรรยายธรรมที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่ะ

โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

อัพเกรด  16.62%

0

กระทู้

252

โพสต์

1248

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
1248
โพสต์เมื่อ 2017-5-26 13:41:55 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขออนุโมทนาบุญกับ อาจารย์เจนญาณทิพย์ ค่ะ สาธุสาธุสาธุ

อัพเกรด  41%

4

กระทู้

44

โพสต์

323

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
323
โพสต์เมื่อ 2017-6-5 15:58:29 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุค่ะ

อัพเกรด  60%

0

กระทู้

7

โพสต์

30

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
30
โพสต์เมื่อ 2017-8-7 20:26:21 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
   อนุโมธนาสาธุด้วยนะครับ


อัพเกรด  2.6%

0

กระทู้

192

โพสต์

617

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
617
โพสต์เมื่อ 2017-8-26 08:45:30 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาบุญครับ

อัพเกรด  53.4%

0

กระทู้

226

โพสต์

2903

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
2903
โพสต์เมื่อ 2017-8-29 11:34:43 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
สุโข ปุญญฺสส อุจโย

อัพเกรด  78.33%

0

กระทู้

6

โพสต์

435

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
435
โพสต์เมื่อ 2018-1-14 21:15:38 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาทุคะ

อัพเกรด  20.18%

0

กระทู้

92

โพสต์

1408

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
1408
โพสต์เมื่อ 2018-1-15 21:04:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาบุญกับอาจารย์เจนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ

อัพเกรด  70.33%

0

กระทู้

12

โพสต์

411

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
411
โพสต์เมื่อ 2018-2-3 12:29:16 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขออนุโมทนาบุญกับ อ.เจนด้วยค่ะ

อัพเกรด  19.56%

0

กระทู้

83

โพสต์

1380

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
1380
โพสต์เมื่อ 2018-2-6 09:46:31 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์เคลื่อนที่|Archiver|อาจารย์เจน.com

GMT+7, 2019-3-22 03:21 , Processed in 0.336563 second(s), 23 queries .

Copy right © 2013 อาจารย์เจน.com.

Web Design By modifydiscuz.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้