ปิดรับบริจาคปัจจัยสร้างเพิ่มห้องน้ำสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ - ห้อง สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ อาจารย์เจน.com

อาจารย์เจน.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 2062|ตอบ: 8

ปิดรับบริจาคปัจจัยสร้างเพิ่มห้องน้ำสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ

[คัดลอกลิงก์]

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:22:54 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ้งตะวัน เมื่อ 2017-8-20 10:47


ปิดรับบริจาคปัจจัยสร้างเพิ่มห้องน้ำสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ
สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์เจน ญาณทิพย์ มีเรื่องแจ้งท่านผู้ฝักใฝ่ในบุญทุกท่าน เพื่อทราบว่า
เรือนรับรองสำเร็จแล้ว  โรงทานก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ห้องน้ำ 20 ห้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ซึ่งใกล้จะเริ่มปฏิบัติธรรมได้แล้วค่ะ
สิ่งที่ดิฉันต้องดำเนินการต่อไปคือเพิ่มจุดของห้องน้ำห้องสุขา ของผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมอีก 20 ห้อง
สำหรับรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่จะมากันเป็นจำนวนมาก
ขอรับบริจาคในส่วนที่ขาดในการสร้าง ห้องอาบน้ำ / ห้องสุขา  
เนื่องจากการจะก่อสร้างห้องอาบน้ำ/สุขา
แค่เพียงจำนวน 20 ห้องเท่านั้นไม่เพียงพอต่อสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมในอนาคตจำนวนมาก
เนื่องจากในอนาคตจะมีการจัดสร้าง เรือนนอนสำหรับ อุบาสก ( ผู้ชาย ) และ อุบาสิกา ( ผู้หญิง )
ซึ่งสร้างแยกแบบเป็นสัดส่วน ซึ่งจะต้องจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มเติ่มอีก จำนวน 20 ห้อง แบ่งเป็นดังนี้ค่ะ

- ห้องอาบน้ำ ชาย  5 ห้อง  และ หญิง 5 ห้อง  เท่ากับ 10 ห้อง
- ห้องสุขา ชาย  5 ห้อง  และ หญิง 5 ห้อง เท่ากับ 10 ห้อง

ดังนั้น ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ย่อมมีความสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เพราะเป็นสถานที่ปลดทุกข์
เป็นสถานที่ชำระล้างร่างกายให้สะอาด ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมร่างกายต้องสะอาดและสบายตัวค่ะ
ดังนั้น การสร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ทั้งทีก็ต้องทำให้สวยงาม สะอาด สะดวก เหมาะแก้การใช้สอย
และเมื่อมองแล้วก็รู้สึกเจริญตานะค่ะ

ห้องน้ำสำคัญไฉน  ห้องอาบน้ำ หรือห้องสุขา (ห้องปลดทุกข์) ด้วยมนุษย์ต้องขับถ่าย ต้องชำระล้างร่างกาย
และจำเป็นต่อการปฏิบัติค่ะ ทุกท่านมุ่งหวังให้ดิฉันเป็นผู้นำบุญเป็นผู้นำปฏิบัติดิฉันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
เพราะเรามีเจตนาเดียวกัน ซึ่งดิฉันรู้ดีว่าทุกท่านต้องการทำบุญและปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องค่ะ

อานิสงส์บุญ..สร้างห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา เป็นบุญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่เกิดความทุกข์
ทางร่างกายและสามารถปฏิบัติธรรมได้ดี ซึ่งเป็นบุญสาธารณะค่ะ เป็นอานิสงส์บุญที่จะช่วยให้ท่าน
และครอบครัวของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเกิดภพใดชาติใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยผลบุญที่ได้ร่วมสร้างห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา/ส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ของห้องน้ำ
เพราะบุญนั้นจะส่งผลให้แก่ท่านเมื่อท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว และจะสามารถช่วยผ่อนกรรมที่ติดตัวเรา
มาได้ด้วย เช่น ติดกรรมกับบิดามารดา  เจ้ากรรมนายเวร  หรือ กรรมกับแผ่นดิน  หากท่านไปเกิดบนสวรรค์ท่านก็จะได้มีวิมานบนสวรรค์อยู่อย่างสุขสบาย สวยงามวิจิตรตระการตา
เหล่าเทวดานางฟ้ามาแซ่ซ้องสรรเสริญ ว่าท่านไปทำบุญใดกันเล่าถึงมีวิมานที่สวยงามขนาดนี้
และท่านจะได้อยู่ในวิมานที่มีแต่ความสุขไม่ทุกข์ร้อนใจเลยค่ะ  หากได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็
จะได้มีบ้านอยู่อาศัยที่ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใคร มีเงินจับจ่ายไม่เดือดร้อน หากมีปัญหาที่
ดขัดอานิสงส์บุญจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่ติดขัดได้ อานิสงส์บุญนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์
ปลดปล่อยและผ่อนคลายความเดือดร้อนอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และจะช่วยผ่อนคลายความอึดอัด
ที่เกาะฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของท่านลงไปได้ รวมทั้งจะส่งผลให้ท่านที่ทุกข์ร้อนใจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนใดก็ตามจะผ่อนคลายปมทุกข์โศก โรคร้ายมลายหายสิ้น
ท่านจะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงความทุกข์ที่หนัก ๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรที่หนัก ๆ
ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตก็จะบรรเทาเบาบางลงคลี่คลายไปด้วยดี  
การเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็มีแต่ผู้คนให้การต้อนรับเกื้อกูล มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าค่ะดิฉันจึงขอเรียนเชิญผู้ฝักใฝ่ในบุญเพื่อรับบริจาคปัจจัยในส่วนที่ขาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จะใช้ในการสร้าง ห้องอาบน้ำ-ห้องสุขา เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และเป็นประโยชน์
แก่สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญสาธารณะให้กับผู้คนหมู่มาก
ให้ได้ปลดปล่อยความทุกข์ค่ะ

ท้ายนี้ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับผู้ฝักใฝ่ในบุญทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยกันมาตามกำลังศรัทธาของทุกท่าน ขอทุกท่านผู้บริจาคเจริญทั้งทาง
โลกและทางธรรม คิดสิ่งประการใดขอให้ได้ดั่งแก้วสารพัดนึกด้วยอานิสงส์บุญที่ทำด้วยเทอญค่ะ
อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรม

ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดร
ได้ถึง ๔๐ กัลป์ ปรากฏความในชาดกดังนี้

......ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ
๑. ให้ของที่สะอาด
๒. ให้ของประณีต
๓. ให้ถูกกาล
๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกที่จะให้
๖. ให้อย่างสม่ำเสมอ ๆ
๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใสศรัทธา
๘. ให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน

ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา

ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของ

นายอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง
ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า
แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จ
พระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด
ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”


อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลาย

มีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องส้วม)
ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป์
(1 กัปป์ = ตั้งแต่โลกเกิด จนถึงโลกดับ 1 ครั้ง อสงไขย = 10 ยกกำลัง 140 กัปป์ )

สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์

ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า

อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ
ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตร
ปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิด
ในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์
หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้า
เข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ
ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์


การจบอธิษฐาน
“ ข้าพเจ้า ชื่อ.............สกุล.............. ได้ร่วมทำบุญสร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขาให้คนทั้หลายได้ปลดทุกข์
ให้กับสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ อาจารย์ เจน ญาณทิพย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับ
คนที่มาปฏิบัติธรรม คนที่เข้ามาฟังการบรรยายธรรม ขอบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ ให้ความทุกข์ทั้งหลาย
ทั้งปวงที่ประสบอยู่ จงเบาบาง มหายหายสินไป และประสบความสำเร็จ เจริญทั้งโลกและทางธรรม
และได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา บังเกิดดวงตาเห็นธรรม และเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้า
จนถึงความพ้นทุกข์ ขอผลนี้ให้ข้าพเจ้ามีสติที่สามารถนำทางให้ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
ขอให้เหล่าเทวดา เหล่านางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวงและพระแม่ธรณีจงทิพย์พยาน
ขอท่านได้โปรดจดจำไว้ว่า ห้องน้ำที่ได้ร่วมสร้างนี้เพื่อมอบให้สำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ
เมื่อข้าพเจ้าได้ละจากโลกนี้ขอผลบุญนี้ ขอผลบุญจงส่งผลตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

เปิดรับบริจาคปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ำ ตามกำลังศรัทธาค่ะ


โพสต์นี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

x

76

กระทู้

368

โพสต์

2หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
25759
โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:28:20 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
เรื่องเล่าติดมือมาฝากค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า เอ้ย..กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะ อ.เจน คุณรุ้ง และจี๊ด ได้ไปวัดแห่งหนึ่งไปงานศพค่ะ
แต่ยังมีเวลาอีกนาน อ.เจน จึงบอกว่าอย่าใช้เวลาให้เสียเปล่าเราไปหาที่นั่งสมาธิกันดีกว่า
เมื่อ อ.เจน เห็นดีเห็นงามอย่างนั้นๆ สักหน่อย มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในห้องกระจกก็ชักชวน อ.เจน และคุณรุ้ง
ให้เข้าไปที่นั้นทีกว่าค่ะอาจารย์ เมื่อนั่งสมาธิไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามา
กราบพระบ้างอะไรบ้าง อ.เจน ก็ให้ถอนออกจากสมาธิ แล้วยังมีเวลาเหลืออีกทำไงหันไปหัน
มาเห็นพระท่านรับสังฆทานอยู่ก็ไปร่วมถวายสังฆทานกันร่วมปัจจัยเงินกันคนละถังสองถังขณะที่ถวายสังฆทาน อ.เจน ก็เป็นผู้กล่าวนำซึ่งซุ่มเสียงชัดเจนมาก พระรูปหนึ่งจำ อ.เจน
ได้จึงเดินมาถามว่า ใช่โยมเจน หรือไม่ อ.เจน ก็ตอบว่าใช่ค่ะ พระท่านก็ตั้งคำถามทันทีว่า
นี่ดูสิกุมารที่ตั้งอยู่นี้มีจิตวิญญาณอยู่หรือเปล่า อ.เจน ไม่ตอบแต่ยิ้มค่ะ ไม่พูด พระท่านก็คงจะรู้ว่า
อ.เจน ไม่ต้องการตอบคำถาม ทีนี้คำถามใหม่ก็ตั้งขึ้นมาอีกว่า โยม ๆ ถามหน่อยสิว่าทำไมที่วัดแห่งนี้แปลกมาก
ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่มีเหตุไฟไหม้ 2-3 ครั้งติดต่อกัน ครั้งสุดท้ายนี้เสียหายมาก
อ.เจน ก็ไม่ตอบ  คุณรุ้ง ก็หันมาส่งสายตาว่าพูดไปเถอะพี่ ประมาณนั้น จี๊ดเป็นลูกศิษย์
ตอบแทนเสียงดังฟังชัดว่า ขออนุญาตพูดนะค่ะ คือว่า อ.เจน ไม่ดูกรรมในวัด และ คุณรุ้ง
จึงช่วยพูดต่อให้ไปว่า และไม่ดูกรรมให้พระสงฆ์ด้วยเพราะพระสงฆ์มีศีลสูงกว่าฆาราวาส
เมื่อท่านรับฟังก็ยืนสงบนิ่งไม่ว่ากระไร แต่จี๊ดก็แอบคิดไม่ได้ว่าท่านต้องคิดแน่ ๆ ค่ะ
ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า เออ อ.เจน เป็นเพราะอะไรค่ะ จี๊ดอยากรู้จริง ๆ ค่ะ อ.เจน
บอกให้ออกไปจากวัดก่อนแล้วค่อยว่ากัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจงานศพแล้วขณะที่ออกจากวัดก็ยังไม่ลืมคำถามที่ค้างไว้นะค่ะ อาจารย์ค่ะ ที่เราคุยค้างกันไว้เรื่องไฟไหม้..อะค่ะ
อ.เจน ยังสัพยอก..ว่า พี่เรื่องอย่างนี้ไม่มีลืมเลยนะค่ะ ยอมค่ะอยากรู้จริง ๆ อ.เจน จึงบอกว่า
เจ้าอาวาสวัดนี้ ทำผิดวัตถุประสงค์ตามเจตนาบุญของผู้บริจาค คือจำไม่ค่อยได้นานแล้วเดี๋ยว
จะติดกรรมกับผู้เล่าเสียเอง เอาเป็นว่า ยกตัวอย่างนะค่ะ เช่น พระท่านขอรับบริจาคสร้างห้องน้ำ
แต่ยังมีเงินคงเหลือจากการสร้างห้องน้ำ พระท่านก็มีเจตนาดีว่า ท่านจึงนำเงินที่คงเหลือนี้
ไปซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ ของวัด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ ซึ่งที่จริงแล้วท่านต้องเก็บเงินนั้น
ไว้เป็นสัดส่วนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำอย่างเดียว ให้เป็นไปตามเจตนาของผู้บริจาคค่ะ
พระท่านไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ อ.เจน เป็นคนเห็นกรรมจึงรู้ในญาณวิถีว่าเป็นเรื่องนี้แต่บอกท่านไม่ได้ค่ะ จบข่าวค่ะ
จี๊ดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญกันมาด้วยความยินดี ปลื้มใจ
และเป็นสุข ที่ทุกท่านได้ถึงแล้วในความเชื่อว่าบุญนั้นมีจริง เพราะจี๊ดเชื่อมาตั้งนานแล้วค่ะ สาธุ

...จี๊ดจ๊าด...

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:30:12 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนญาณทิพย์ เมื่อ 2017-8-10 13:07เปิดรับบริจาคปัจจัยดังนี้ค่ะ

ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ทำอ่างล้างหน้าและลานซักล้างราวตากผ้า เดินระบบน้ำและระบบไฟ และอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมด (ตามกำลังศรัทธา)
ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำ สามารถโอนปัจจัยเงินได้ที่


บัญชี คุณรุ้งตะวัน ชนะศึก
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพลัด

เลขที่
011-256-8821 หรือ
011-256-8839 หรือ
011-255-1109
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


วิธีแจ้งโอนเงิน
- แจ้งการโอนเงิน พร้อมส่ง slip มาที่คุณรุ้งตะวัน ผ่านทาง line id: runglaw  

- แจ้งการโอนเงินโดยส่ง sms ผ่านทางตู้ atm มาที่เบอร์โทรศัพท์ 089-515-5324 คุณรุ้งตะวัน (พี่สาวอ.เจน)
หมายเหตุ sms ที่ส่งผ่านทางตู้ atm ไม่ได้เป็นการแจ้งยืนยันการโอนเงินของท่าน ท่านต้องส่ง smsแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาให้ตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

- ส่ง slip การโอนเงิน
ทางอีเมลล์ jenmedia@hotmail.com หรือ ส่งไปที่ใน inbox facebook page อาจารย์เจน.com
(ไม่รับแจ้งทาง facebook messenger) พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ทำบุญ โดยระบุชื่อว่า "โอนทำบุญ ห้องน้ำ "

###
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่บริจาคปัจจัยมาแล้วขอให้ท่านตรวจสอบชื่อของท่านที่หน้ากระทู้ด้วยค่ะ หากยังไม่มีชื่อของท่านขึ้นที่หน้ากระทู้ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดมาที่ email jenmedia@hotmail.com  ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ###

## สำหรับการบริจาคปัจจัยทำบุญ ท่านสามารถโอนเงินมาได้เลยนะคะ ไม่ต้องลงชื่อจองไว้ก่อนค่ะ  ###


ดิฉัน อ.เจน ญาณทิพย์ พี่รุ้งตะวัน และทีมงานขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมปัจจัยมาทุกประการค่ะ
เจน ญาณทิพย์

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:36:21 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ้งตะวัน เมื่อ 2017-8-15 18:13

รายชื่อผู้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ำ (ตามกำลังศรัทธา)1        ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 360 บาท (เงินสด)
2        คุณเกริกกฤษณ์ ศรีไพพรรณ และคุณอร แสงธีระปิติกุล ร่วมบริจาค 5,000 บาท
3        คุณกิตติพิชญ์ ธิปัดเป่า พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค 100 บาท
4        คุณสุจรรยา พานทอง ร่วมบริจาค 1,000 บาท
5        คุณศักดิ์ไชย นางพิราวรรณ์ ดช.โชติอนันต์ ดช.ณัฐพสิษฐ์ น้องเบจวรรณ ธนานันต์สิริ ร่วมบริจาค 200 บาท
6        คุณชุติมา -สุทธิวรรณ ธรรมจริยาพงศ์และครอบครัว นางโชติรส แซ่แต้ ร่วมบริจาค 500 บาท
7        คุณพรพิมล   เนื่องจำนงค์ ร่วมบริจาค 100 บาท
8        นายเฉลิมศักดิ์ สานนท์, นางอุดมศรี สานนท์, นายอาคม สานนท์, นางสุจิตตรา สานนท์, นางสาวพรรณพร สานนท์, นางสาวพรตะวัน เกษมสานต์, น.อ.ปรีดา เกษมสานต์, นางสมบูรณ์ เกษสานต์, นายพรศักดิ์ คืนประเสิร์ฐ และนางจุไรรัตน์ โบไนเทิ่น ร่วมบริจาค 1,000 บาท
9        คุณคมเคียว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
10        คุณจิศาณี เด่นอมตะทรัพย์ ร่วมบริจาค 500 บาท
11        คุณชนิกานต์ เกิดทรัพย์  ร่วมบริจาค 50 บาท
12        คุณพีระพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์และครอบครัว ร่วมบริจาค 2,000 บาท
13        คุณมะลิวัลย์ คุ้มศักดิ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
14        คุณปวันรัตน์ ปภาณเอื้อพันธุ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
15        คุณจารุวรรณ ชินกร และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
16        คุณอาทิตยา บวบจิตร์ และศุภลักษณ์ วันธุมา ร่วมบริจาค 500 บาท
17        วราภรณ์ แก้วกาสี ร่วมบริจาค 100 บาท
18        ร.ต.ท. พิเศษ  ปิ่นงาม ร่วมบริจาค 500 บาท
19        คุณใหม่ ศิริพร เฮสเซ่ ร่วมบริจาค 3,720 บาท
20        คุณสุพิชชา โพธิ์กระสังข์ ร่วมบริจาค 200 บาท
21        พ่อชูชาติ  โฉมตรึก,แม่ม่วยกี่  โฉมตรึก, กนกลักษณ์ โฉมตรึก, ประทุมมา คีรีเดช ร่วมบริจาค 400 บาท
22        คุณสุนิสา อุดมวรรณกุล ร่วมบริจาค 500 บาท
23        คุณพิษณุ กิตติจารุขจร ร่วมบริจาค 300 บาท
24        คุณอุเทน ศรีธรรมา และนางสาวภรณ์ภัสสรณ์ ศรีธรรมา ร่วมบริจาค 100 บาท
25        คุณกฤษณะ เรืองต่อวงศ์ ร่วมบริจาค 100 บาท
26        คุณกรองกาญจน์ สัตยุตม์ ร่วมบริจาค 100 บาท
27        คุณเดชณรงค์ ดุงแผ้ว ร่วมบริจาค 100 บาท
28        คุณกัญญณัช ยังสถาพร ร่วมบริจาค 100 บาท
29        คุณวิยะดา ยังธนานนท์ ร่วมบริจาค 100 บาท
30        คุณณัฐญา หนูน้อย ร่วมบริจาค 250 บาท
31        คุณประวิทย์ หลวงฤทธิ์  ร่วมบริจาค 250 บาท
32        คุณพิมณิฐา  แก้วพวงธวิทย์ และด.ญ กัญรณัฐกร แก้วพวงธวิทย์  และครอบครัวแก้วพวงธวิทย์ ร่วมบริจาค 100 บาท
33        คุณภิตา สุวัชระพรชัย ร่วมบริจาค 200 บาท
34        เสาร์วันนีย์ ฤกษ์อนันต์  ร่วมบริจาค 100 บาท
35        คุณปุณฐ์นัฐย์ดา อิสริยาพร  และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
36        คุณวิไลพร สิงห์ตัน ร่วมบริจาค 300 บาท
37        คุณววรรณนิสา สุดประเวช และ นางสาวศิวนันท์ ศรีสุวรรณาภรณ์ ร่วมบริจาค 300 บาท
38        คุณปูชิตา พีรวัทธึก(sycamore) ร่วมบริจาค 1,000 บาท
39        คุณณิชชาภัทร คุณทวีนิธิ ร่วมบริจาค 100 บาท
40        คุณสราวุธ ปีตวิบลเสถียร ร่วมบริจาค 200 บาท
41        คุณพัชรินทร์ มาลีหวล ร่วมบริจาค 300 บาท
42        คุณสุธีรา ราษฎรินทร์ ร่วมบริจาค 500 บาท
43        คุณเกสรา ครองแถว และครอบครัว ร่วมบริจาค 3,000 บาท
44        คุณมนัสนันท์ ทองเหลี่ยวและครอบครัว ร่วมบริจาค 100 บาท
45        คุณเกียรติศักดิ์ อินสองใจ ร่วมบริจาค 200 บาท
46        คุณฑีรวรินทร์ สุทธิพานิช ร่วมบริจาค 1,000 บาท
47        คุณธเนศ สิริอมรไพศาล และนางสุจินดา วิประวิทย์ ร่วมบริจาค 380 บาท
48        คุณพิมพ์พรรณ ฦๅชา ร่วมบริจาค 500 บาท
49        คุณระพิน เวชประโคน และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
50        คุณนารถ จัตวาและครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
51        คุณขจรพัฒน์ ธนิกรุ่งเรืองสิน ร่วมบริจาค 1,000 บาท
52        ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 39 บาท
53        คุณปุณย์จรีย์ เงินบาทและครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
54        คุณเดชาธร ลีตรานนท์ และ ศกุนากร ปัญญาชนะกุล  ร่วมบริจาค 2,000 บาท
55        คุณรัชนี ศิรประภามาส และครอบครัว (คุณแม่อ่อนจันทร์ ศิรประภามาส, พี่สาว น.ส.อคิราภ์ ศิรประภามาส) ร่วมบริจาค 1,300 บาท
56        คุณนิตยา เกษา และนาย สมจิน เกศา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
57        คุณศุภัคชญา - Keith Gordon ร่วมบริจาค 400 บาท
58        คุณสิตานัน ยอดดำเนิน และครอบครัว ร่วมบริจาค 500.05 บาท
59        คุณกรินทร์วดี จรัณยานนท์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
60        คุณกนิษฐา แกล้วกล้า ร่วมบริจาค 1,000 บาท
61        คุณม้วย แซ่ตั้ง ร่วมบริจาค 200 บาท
62        คุณมาลี สหวัชรีโชค ร่วมบริจาค 1,700 บาท
63        ธนัชพร อยู่วนิชชานนท์ ร่วมบริจาค 300 บาท
65        คุณรุจาภา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
66        คุณสมภัทร โพธิทัต ร่วมบริจาค 100 บาท
67        คุณนิชาภา กันทะจิตร และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
68        คุณนภาลัย แซ่อึ้ง ร่วมบริจาค 200 บาท
69        คุณนงนุช พงษ์ทอง ร่วมบริจาค 300 บาท
70        คุณกัมพล เลี่ยมสกุล และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
71        คุณเพชรลดา  เพ็ชรพิจิตรพร้อมครอบคร้ว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
72        คุณนิโลบล ทัพพวัตร ร่วมบริจาค 500 บาท
73        นายไพรัช  หอมทวนลม, นางวิราวรรณ   รัตนดำรงชาติ, นางสันทนา โกวินธนาพัฒน์, น.ส.นิศรัตน์ โกวินธนาพัฒน์, น.ส.ปวันรัตน์ โกวินธนาพัฒน์, ด.ญ.รัชวรรณ  หอมทวนลม ร่วมบริจาค 1,000 บาท
74        คุณศิรประภา วราวิทย์ ร่วมบริจาค 165 บาท
75        คุณยุทธพงษ์, คุณสำอาง และคุณสุพล ดวงคุณา ร่วมบริจาค 500 บาท
76        คุณภัทหทัย สรัลรักข์ และศรายุทธ ยะนิล ร่วมบริจาค 600 บาท
77        คุณวิภาดา รักษ์เผ่า และนาง ฮั่งเซี้ยม แซ่เตีย ร่วมบริจาค 1,000 บาท
78        คุณฐิติรัตน์ +ธนกร แสงศิวะฤทธิ์ ร่วมบริจาค 4,000 บาท
79        คุณมยุรา ปัดสา ร่วมบริจาค 300 บาท
80        คุณมณฑาทิพย์ ร่วมบริจาค 200 บาท
81        คุณจุฑารัตน์  สุทธิพรเจริญ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
82        คุณจารุวรรณ  สุทธิพรเจริญ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
83        คุณพิมพ์พรรณ ฦๅชา ร่วมบริจาค 500 บาท
84        คุณพรปวีณ์  เกษมสวัสดิ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
85        คุณขจรพัฒน์ ธนิกรุ่งเรืองสิน และน.ส ปิยะมาภรณ์ ดวงอาจ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
86        จ่าเอกไพฑูรย์ จันฝ่าย ร่วมบริจาค 300 บาท
87        คุณกรรณิการ์ ชุมแสง ร่วมบริจาค 200 บาท
88        งานการเงิน และพัสดุ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมบริจาค 810 บาท
89        คุณวิทยา วุฒิกุลประพันธ์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
90        คุณรุจิภาส สาคร และครอบครัว ร่วมบริจาค 100 บาท
91        นายถิรเดช รัตนพันธุ์จักร์, นางอุไรภัสร์ ศรีเงินยวง, ด.ญ นิศารัตน์ รัตนพันธุ์จักร์ ร่วมบริจาค 500 บาท
92        คุณณิชารีย์ สุนทรธรรมรัตน์ ร่วมบริจาค 500 บาท
93        พระเมธาสิทธิ์ สิริธมฺโม ร่วมบริจาค 1,000 บาท
94        พระกฤษฎา แก้วเฮียง  ร่วมบริจาค 200 บาท
95        คุณเจษฎา จงรัตน์ ร่วมบริจาค 90 บาท
96        คุณมาลัย ดูโฟวด์ ร่วมบริจาค 300 บาท
97        คุณโสภา นันทวิสุทธิวงศ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
98        คุณนวลลักษณ์ ลาภประเสริฐ ร่วมบริจาค 300 บาท
99        คุณปาณสกุณ+เกรียงเดช+กวินนาถ และพีรพล ทักษิณวราจาร ร่วมบริจาค 1,000 บาท
100        คุณปภชวรรณ ขุนพินิจ และ จุฑามาศ ขุนพินิจ ร่วมบริจาค 400 บาท
101        คุณอิสรีย์ ธนบูลย์นันทกุล ร่วมบริจาค 500 บาท
102        คุณนันท์นภัส สุทธิวรากร และบุศรินทร์ สุทธิวรากร ร่วมบริจาค 200 บาท
103        คุณนฤมล เปี่ยมศิริ และธนวัฒน์ ภูครองตา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
104        คุณศิริพันธ์ เฟื่องระย้า ร่วมบริจาค 500 บาท
105        คุณสุนันทา  ธนเจริญผดุง ร่วมบริจาค 500 บาท
106        คุณนิทัศนีย์ แสงอ่วม ร่วมบริจาค 200 บาท
107        คุณไอศูรย์ ร่วมบริจาค 300 บาท
108        คุณดาริญญา  วิลาลัย และครอบครัว  ร่วมบริจาค 199 บาท
109        นายวิเศษ คำแสง และนางสาวสุวรรณา อยู่สนิท ร่วมบริจาค 1,200 บาท
110        ครอบครัวดุลสวัสดิ์ ร่วมบริจาค 100 บาท
111        คุณเรืองอรุณ  ใจกว้างและครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
112        คุณสายฝน ดลสุข, คุณประณี ดลสุข และคุณทัศนีย์วรรณ ทิราพืช ร่วมบริจาค 200 บาท
113        คุณธนากร โพนทัน และครอบครัว ร่วมบริจาค 100 บาท
114        คุณรุจิรา ทวีสุข ร่วมบริจาค 200 บาท
115        คุณภรรธนกฤษ กุนมล  ร่วมบริจาค 200 บาท
116        คุณวสันต์  นันต๊ะเสน และ.นส.ธัญธร นันต๊ะเสน ร่วมบริจาค 200 บาท
117        คุณอมรรัตน์ ศิริญาณ ร่วมบริจาค 5,000 บาท
118        คุณณัฐหทัย เวชกุล ร่วมบริจาค 1,000 บาท
119        คุณกัญญาภา พ่วงสุด ร่วมบริจาค 1,000 บาท
120        คุณภัสสร์กิตติ์ เพชรคง ร่วมบริจาค 1,000 บาท
121        คุณสมัคร-คุณวิไล-นงค์ลักษณ์-กาญจนา ศิลพงษ์ ร่วมบริจาค 120 บาท
122        คุณจุรีพร สืบสหการณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
123        คุณรพีพร ตั่งธนาพร ร่วมบริจาค 300  บาท
124        คุณพิมพ์ลดา มิลินธนาลักษณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
125        คุณอัญมณี สมบูรณ์ผล ร่วมบริจาค 300 บาท
126        คุณบุญณิภา ใหม่เจริญ ร่วมบริจาค 300 บาท
127        ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาค 50 บาท
128        คุณสรวิศา ชีวะธรรม และคุณพงศ์ฤทธิ์ วัฒนะศิริสุนทรและครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
129        คุณเปรมจิตต์ กัมมาระบุตร และครอบครัว ร่วมบริจาค 3,000 บาท
130        คุณทิพรดา กันตังกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
131        คุณปาลิตา แก้วสวนจิก ร่วมบริจาค 200 บาท
132        คุณนัฐธิดา สุวรรณสังข์ ร่วมบริจาค 100 บาท
133        คุณวรีพร ตะนุลานนท์ ร่วมบริจาค 50 บาท
134        คุณธนาวดี อุลแมร์,  นาย นิโกลาส์ อุลแมร์ และ ด.ช โดอาน อุลแมร์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
135        คุณจุฑามาส ปัญจนทีสกุล และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
136        คุณวิภาวนี รัตนบุญชูชัย ร่วมบริจาค 100 บาท
137        คุณวราวุธ คุณศิริพรรณ ด.ญ.วริศรา สุขสุวรรณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
138        คุณปลา(โชติรส) ร่วมบริจาค 1,700 บาท
139        คุณณัฏฐวรณัน อรัณยกานนท์ ร่วมบริจาค 500 บาท
140        คุณกัญญาภัทร ทองขาว ร่วมบริจาค 100 บาท
141        คุณลฎาภา ร่วมบริจาค 200 บาท
142        คุณบานชื่น ชื่นบาน ร่วมบริจา 500 บาท
143        คุณทัศวรรณ เปี่ยมศิริ ร่วมบริจาค 200 บาท
144        คุณจันทร์เพ็ญ รัชตโภคินและครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
145        ครอบครัวพงศ์พิชาธรณ์ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
146        คุณอนุวัฒน์  อารีย์ ร่วมบริจาค 300 บาท
147        คุณชุติมา บุริมจิตต์ ร่วมบริจาค 100 บาท
148        คุณบุญทิวา มาให้ทรัพย์ ร่วมบริจาค 100 บาท
149        คุณสุภัทรตา รัดแรง  ร่วมบริจาค 100 บาท
150        คุณสุจารี จันทร์รอด และ  Yildirim Hizarci ร่วมบริจาค 480 บาท
151        คุณธนพร เกียรติลัชชานนท์ ร่วมบริจาค 200 บาท
152        คุณณิภาพรรธน์ นันท์ธนาสรณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
153        คุณวันเพ็ญ งามเสาวรส ร่วมบริจาค 500 บาท
154        คุณวีรารักษ์ สุวรรณธนารักษ์  ร่วมบริจาค 200 บาท
155        จสอ.วรศักดิ์ ดช.ภัทรดนัย ด.ญ.ภัคศิณีพิชญ์ สุธิดา สว่างวรรณขจร ร่วมบริจาค 100 บาท
156        คุณรัมย์ชวัล พจน์จำเนียร ร่วมบริจาค 200 บาท
157        คุณพรนภัส บุญศรี และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
158        คุณสุกัญญา นิศิริ, คุณสมจิต-คุณดวงใจ-คุณพิรามิตร ปัดถา ร่วมบริจาค 200 บาท
159        คุณจรรยา พันธรักษา และคุณสุขุม สุภภูมิ ร่วมบริจาค 700 บาท
160        คุณรัตน์ณากรณ์ อินทรานพุธทรา และครอบครัว ร่วมบริจาค 345 บาท
161        คุณสมพร อภิเมธาพิทย์ ร่วมบริจาค 110 บาท
162        คุณสมจินตนา พนพิเชษฐกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
163        คุณกรรณิการ์ มโนคำ ร่วมบริจาค 200 บาท
164        คุณเทวดล เหลืองสุรภีสกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
165        คุณกัญภัฏฐ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
166        คุณสันติและด.ช.วริทธิ์นันท์ สกุลกลางและกุศลิน ส่งสัมพันธ์สกุล ร่วมบริจาค 150 บาท
167        คุณสาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร ร่วมบริจาค  100 บาท
168        คุณจงรัก จงวิวัฒน์ถาวร ร่วมบริจาค  100 บาท
169        คุณวราภรณ์ จงวิวัฒน์ถาวร  ร่วมบริจาค  100 บาท
170        คุณสารภีร์ สมเคราะห์  ร่วมบริจาค  200 บาท
171        คุณบรรเจิด-คุณลัดดา สาเขตรการณ์ ร่วมบริจาค 500 บาท
172        คุณวาสิณี และ ตรีทิพย์ ร่วมบริจาค 1,500 บาท
173        คุณนวลผจง พิมรัตน์ ร่วมบริจาค 209 บาท
174        คุณสุภาพร ธนรังสีกุล ร่วมบริจาค 200 บาท
175        คุณณัฐพัชร มีมงคล และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
176        คุณเจษฎา รัตนศิลป์กัลชาญ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
177        คุณนิรุตน์ เสาทอง, คุณหนึ่งฤทัย บุตรงาม และด.ช. กิตเกษม เสาทอง ร่วมบริจาค 200 บาท
179        คุณสุนทรี คุณวิโรจน์ และด.ช. ธนิทธิกร วรรณุวาส ร่วมบริจาค 200 บาท
180        คุณนภาภรณ์  วรรณชัย ร่วมบริจาค 500 บาท
181        คุณกานดา ธะนะไชย ร่วมบริจาค 400 บาท
182        คุณชลิดา ภักดีโชติโกศล และประเสริฐศักดิ์ อิทยาภรณ์ ร่วมบริจาค 200 บาท
183        คุณกาญจนา วรรณพงษ์ ร่วมบริจาค 300 บาท
184        คุณธวัลรัตน์ พรพิทักษ์ดำรง และ ศิริวรรณ แสงสมี ร่วมบริจาค 200 บาท
185        คุณศิราณี วัชรวิวรรณ ร่วมบริจาค 500 บาท
186        ครอบครัวตัว ณ ร่วมบริจาค 100 บาท
187        คุณสนธยา ภู่ทอง ร่วมบริจาค 100 บาท
188        คุณยุพา ปัญญา ร่วมบริจาค 300 บาท
189        คุณอนันตญา  บุญเถื่อน, นาย ธนศิริ บุญเถื่อน และด.ช. เมธาพศิน บุญเถื่อน ร่วมบริจาค 200 บาท
190        คุณเพ็ญแข ร่วมบริจาค 1,300 บาท
191        คุณสรร พูลศิริ, นส.กานต์พิชชา อมรเทพอดุล, ดช.อภินัทธ์ พิทยาเจริญวงศ์ และดญ.รวิษฎา พิทยาเจริญวงศ์ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
192        คุณพิริยา เมธีวรกุล ร่วมบริจาค  200 บาท
193        คุณสุภาพร วงศ์ประไพโรจน์ ร่วมบริจาค 100 บาท
194        คุณรติยา กิจเจริญไพศาล ร่วมบริจาค 500 บาท
195        คุณนิตยา จันทร์สโรภาศ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
196        คุณสุภัทตรา ศรีมหาพรม ร่วมทำบุญ 300 บาท
197        คุณพรทิพย์ ถาวร ร่วมบริจาค 100 บาท
198        คุณญาณี ทรัพย์พันแสนและครอบครัว ร่วมบริจาค 400 บาท
199        คุณเสกข์สืบพงศ์  โพธิ์ศรี คุณปิยะมาศ  โพธิ์หิรัญ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 300 บาท
200        คุณจันทิมา ธรรมรักษ์เจริญ ร่วมบริจาค 500 บาท
201        คุณบุศยรินทร์ เข่งเงินและครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
202        คุณขจรเดช  วรรณเทศ, นส.อาภาพัชร์ วรรณเทศ, ด.ช.นนท์วัชร์ วรรณเทศ, ด.ช.มงคลภัทร วรรณเทศ, ด.ญ.วัชราภรณ์ วรรณเทศ และนางศยามล  ศิริวัฒน์ ร่วมบริจาค 300 บาท
203        คุณชานิภรณ์ เตชะนิพนธ์สกุล ร่วมบริจาค 300 บาท
204        คุณสมชาย พัฒน์จันทร์หอม และนางจอมกนก พัฒน์จันทร์หอม ร่วมบริจาค 500 บาท
205        คุณธีรทัศน์ นิธินันทาทิพย์ ร่วมบริจาค 100 บาท
206        คุณสุธิดา ปะโคธานัง ร่วมบริจาค 100 บาท
207        คุณพรพรหม มานิกบุตร ร่วมบริจาค 200 บาท
208        คุณวรรณไชย ทองเงิน
ร่วมบริจาค 300 บาท
209        คุณสรุดา สุตะนานนท์
ร่วมบริจาค
400 บาท
210        คุณบุปผชาติ หล้าวงศ์ ร่วมบริจาค 3,300 บาท
211        คุณสุกัญญา รุจิราพันธุ์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
212        คุณพจณีย์ ผันผ่อน และ สามี นายสุพจน์ ทุมมา พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
213        คุณสุพิชฌาย์ ปานชาตรีและด.ญ.ฟ้าสุข ชัยอารยะเลิศ (จ.ตรัง) ร่วมบริจาค 200 บาท
214        คุณนพวรรณ ชัยพิริยะศักดิ์,  นางข้าวพอง  อภัย, นายทวี คำภาพัก ด.ช.ชัยโรจน์ ชัยพิริยะศักดิ์ และ  ด.ช.พลาวัสถ์ ชัยพิริยะศักดิ์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
215        คุณอรวรรณ โอทอง, นาย เจริญ โอทอง และด.ญ. เย็นตา โอทอง ร่วมบริจาค 300 บาท
216        คุณรัชนี แซ่เตีย ร่วมบริจาค 300 บาท
217        คุณนิภา ป้อมประภา ร่วมบริจาค 9,780 บาท
218        คุณปพิชร์ญา ฐานานุวัฒน์ ร่วมบริจาค 200 บาท
219        พ.อ.หญิง จิตติพันธ์ ศิริสัมพันธ์  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
220        คุณณัฐพิฌา อุทัยวัฒนาและครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
221        คุณวรเทพ เอี่ยมอาจหาญ,วรรณพร เจียรประเสริฐ,อรรณพ เจียรประเสริฐ,ณัฎฐา เจียรประเสริฐ ร่วมบริจาค 3,300 บาท
222        คุณจิราภา ดำรงกิจวรกุล ร่วมบริจาค 500 บาท
223        คุณมนัสกมลพร จุ่นเกตุ ประชา วรรณะ ร่วมบริจาค 300 บาท
224        คุณอมรรัตน์ ศิริญาณ ร่วมบริจาค 5,000 บาท
225        คุณกันต์กนิษฐ์ สินอุดมพิทักษ์  และครอบครัว ร่วมบริจาค 5,000 บาท
226        คุณเบญจมาศ วันกนกกุล และคุณสุทัชชา ศรีมาลา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
227        คุณพิสมัย ปัตตายะโส, คุณกันหา ปัตตายะโส และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
228        พระพงษ์ศักดิ์ ยอดลวด, นายเกษม ยอดลวด, นางจันสม ชูศิลป์, พ่อปั๋น แม่ปั๋น ชูศิลป์ และพ่อแก้ว แม่แว่น ยอดลวด ร่วมบริจาค 100 บาท
229        คุณจำปี วิธุระ ร่วมบริจาค 300 บาท
230        คุณอาภรณ์  บัณเย็น ร่วมบริจาค 200 บาท
231        คุณพิชญาพัณณ์ พิมพ์ภัคคณัฐ และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท (เงินสด)
232        คุณนาฏฤดี สังวระ ร่วมบริจาค 599 บาท
233        คุณสุชาดา ชัชวาลย์ ร่วมบริจาค 300 บาท
234        คุณประสิทธิชัย ชัชวาลย์ ร่วมบริจาค 100 บาท
235        คุณเฉลิมพร ชัชวาลย์ ร่วมบริจาค 40 บาท
236        คุณศิริพรรณ สายธิยะ  ร่วมบริจาค 100 บาท
237        คุณณัฐสุดา น้อยพูน ร่วมบริจาค 200 บาท
238        คุณรัชนี ครุสาตะ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
239        คุณดรุณญา ทิพมโนวรรณ และคุณบรม อัศวรักษาวงศ์ ร่วมบริจาค 300 บาท
240        คุณภัทร์พิชชา ทองระอา ร่วมบริจาค 300 บาท
241        คุณชนะ-ศิริกุล-พัชรา โกศลไชยบุตร และ ครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
242        คุณชูชัย-ลักขณา-ชวิน-สิรวิชญ์-ชยพล โอภาสวงศ์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
243        คุณศิริมา , กชพร , ปฏิณกรณ์ พรชวลิตหิรัญ ร่วมบริจาค 2,200 บาท  
244        คุณปวีณ์ริสา แสงสุวรรณ ร่วมทำบุญ 440 บาท
245        คุณณัฐ มุสิกมาศ ร่วมบริจาค 101 บาท
246        คุณกิม แซ่แล้า  นส.ธัญญาศิริ ศรีจารุเสถียร และ นส.จงกล โชคอินพลับ ร่วมบริจาค 200 บาท
247        Tomazo Passador ร่วมบริจาค 200 บาท
248        คุณวาริศา - ปิยโรช ประทุมวัน ร่วมบริจาค 500 บาท
249        คุณแม่สาคร ศรีโสภณ, นายวรรณไชย สายคำเลิศ และนายพรชัย เหมอุดม ร่วมบริจาค 1,000 บาท
250        นายชูเกียรติ  เวชสุภากุล   ร่วมบริจาค 250 บาท
251        นางลัดดา เวชสุภากุล ร่วมบริจาค   250 บาท
252        นางสาววโรชา  เวชสุภากุล ร่วมบริจาค 400 บาท
253        นางสาวชลิดา  เวชสุภากุล  ร่วมบริจาค 200 บาท
254        นายภาณุเดช  นิวัฒนสกุล  ร่วมบริจาค  100 บาท
255        นางสาวธัญนันท์ พิมพิเสน และครอบครัว ร่วมบริจาค 250 บาท
256        คุณหลั่นยิน หงษ์ฌรงค์ศิริ ร่วมบริจาค 5,000 บาท
257        คุณหมอเทวินทร์ ร่วมบริจาค 5,000 บาท
258        คุณศศิมล คำปินไชย พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
259        คุณวารุณี ดำรงค์ชัยธนา และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
260        คุณเถื่อน พรมนิล ร่วมบริจาค 100 บาท
261        คุณฐภัศลักษณ์ หิรัญกฤษฏ์ และนส. ธัญศิรินทร์ ธนคนัญกรณ์  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
262         ด.ช.ก้องภพ วุฒิเสถียร ร่วมบริจาค 1,000 บาท

263         คุณสรรัตน์ รุ่งเรือง ร่วมบริจาค 150 บาท
264        คุณวรางคณา ชูขาว และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
265         คุณพุฒิเชษฐ์ ภูริพงษ์ธนเจริญ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 250 บาท
266         คุณภณิตาภัทร สิงห์ชัย และครอบครัว  ร่วมบริจาค 250 บาท
267         คุณสุรินทร์ - พันทิพย์ พยัตวงศ์และครอบครัว  ร่วมบริจาค 250 บาท
268         คุณนันทกา คำหอม และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
269        คุณกชภัส พรรักโชคชัย และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท
270         คุณเตียว โชคชัยพรรักษ์ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 220 บาท
271        คุณวลัยกร พฤกษธัมมโกวิท ร่วมบริจาค 500 บาท (เงินสด)
272        คุณศรุต-พิมพ์พักตร์-ภูวริฎฐ์-ด.ญ. หทัยปวีต์ ตรีรัตนเวช และคุณจริยา พฤกษธัมมโกวิท ร่วมบริจาค 500 บาท  (เงินสด)
273        คุณธิรชา ศรีสุขเกษม และครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท  (เงินสด)
274        คุณรุ่งโรจน์-รุจิกาญจน์ ฉันทะภาคพิบูลย์, คุณบรรเจิด สาเขตรการณ์ และครอบครัว และคุณพรศรี โอมาราเดช ร่วมบริจาค 500 บาท  (เงินสด)
275        คุณฐาณุพงศ์ บวรวัสกุลพงศ์ และครอบครัวทิพยมงคลกุล ร่วมบริจาค 500 บาท  (เงินสด)
276        คุณพยอม ราชประดิษฐและเพื่อน ร่วมบริจาค 400 บาท  (เงินสด)
277        คุณอธิชา-เศรษฐินันท์-อรุชา กวีวุฒิพุฒินาถ และครอบครัว และสราวุธ พุ่มไม้ ร่วมบริจาค 300 บาท (เงินสด)
278        คุณบุษกล ธชโยรินทร์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท (เงินสด)
279        คุณคลาย-รัตนา-วันทนีย์-โสมมนัส-ด.ญ. พัชชานันทน์ ศรีปรีชาพัฒนะ และคุณอุไรวรรณ พลมา ร่วมบริจาค 1,000 บาท
280        คุณปัญจพร-วีระพร โกศลกิติวงศ์ ร่วมบริจาค 500 บาท  (เงินสด)
281        คุณธันยนันท์-เพ็ญศรี พันธยานนท์ ร่วมบริจาค 300 บาท  (เงินสด)
282        คุณสุปราณี ขุมทอง ร่วมบริจาค 500 บาท
283        คุณวันทนา เจียรวัชระมงคล ร่วมบริจาค 100 บาท
284        นางสาววิณิตา ชมภูเทพา ร่วมบริจาค  100 บาท
285        คุณดนุวัตร จำรูญ ร่วมบริจาค 999 บาท
286        คุณญาณิชศา ดิษผึ้ง และแก้ว จีนหน่อ ร่วมบริจาค 300 บาท
287        คุณกชนัช ภู่โต๊ะยาและคุณพวงแก้ว ทองหล่อ ร่วมบริจาค 300 บาท
288        คุณเมธาวี ธรรมาวิรุฬห์ ร่วมบริจาค 200 บาท
289        คุณธนพร  ศรแจ่ม ร่วมบริจาค 100 บาท
290        คุณสมศักดิ์ บริบูรณ์วิจิตศีล ร่วมบริจาค 1,000 บาท
291        คุณไพศาล ฉันทสกุลเดช ร่วมบริจาค 10,000 บาท
292        คุณศิวพร ภัทรประกฤต ร่วมบริจาค 2,040 บาท
293        ดช.ธรรมธร รัชตนรวุฒิ และครอบครัว ร่วมบริจาค 1,000 บาท
294        นางเพ็ญทิพย์ ชูดอก ร่วมบริจาค 200 บาท
295        นายเทพรักษ์  สกุลธรรมและครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท
296         ร้านทอง ร่วมบริจาค 1,800 บาท
297        คุณทัศนีย์วรรณ  แย้มวงษ์ ร่วมบริจาค 100   บาท
298        คุณปุณยวีร์ กิตติ์พิวัฒน์ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
299        คุณทัตต์ชไม หวานชัยสีห์ ร่วมบริจาค 199 บาท
300        คุณธวัลรัตน์ พรพิทักษ์ดำรง และ ศิริวรรณ แสงสมี ร่วมบริจาค 500 บาท
301        น.ส.ชัญญภัทร รักษะประโคน ร่วมบริจาค 300 บาท
302        คุณสุชาดา ร่วมบริจาค 200 บาท
303        นายสรร พูลศิริ, นส.กานต์พิชชา อมรเทพอดุล, ดช.อภินัทธ์ พิทยาเจริญวงศ์, ดญ.รวิษฎา พิทยาเจริญวงศ์ ร่วมบริจาค 2,000 บาท
304        คุณจิรนันท์ อนันต์ศิริขจร และจตุพร บุญสุวรรณ ร่วมบริจาค 100 บาท
305        นายอิษฏา ทองยั่งยืน ร่วมบริจาค 500 บาท
306        นายภาวี สังข์งามสม และครอบครัว ร่วมบริจาค 300 บาท
308        นายจิรชาย  นางวิภาลักษณ์  ด.ญ.วิจิตรลักขณ์ , ด.ญ.ศศิประภา  นาบุญมี  ร่วมบริจาค 300 บาท
309        คุณขวัญ ร่วมบริจาค 4,000 บาท
310        คุณวราภรณ์ ประเสริฐธนะกิจ  ร่วมบริจาค 499.99 บาท
311        คุณกุลวดี โสวัฒนสกุล ร่วมบริจาค 300 บาท
312        ด.ช. ก้องภพ วุฒิเสถียร ร่วมบริจาค 400 บาท
313        นางสาวขวัญชนก เวทยา, ด.ญ. กมลชนก-นายชาคริต  บำรุงเพ็ชร์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 50 บาท
314        นางสาวณัฐรินีย์ (วิยดา) โปทา และครอบครัว  ร่วมบริจาค 200 บาท
315        ธนาวดี ฐิติภาภัทร์  ร่วมบริจาค 309 บาท
316        คุณคลาย, คุณรัตนา, คุณโสมมนัส, คุณวันทนีย์, ด.ญ.พัชชานันท์  ศรีปรีชาพัฒนะ และคุณอุไรวรรณ พลมา และลูกค้าทุกๆราย   ร่วมบริจาค 1,000 บาท (เงินสด)
317        คุณพรศรี โอฬาฤทธิเดช  ร่วมบริจาค 100 บาท (เงินสด)
318        คุณนลินรัตน์ อนันต์ธาราธิคุณ และครอบครัว  ร่วมบริจาค 100 บาท (เงินสด)
319        คุณทวีชญา ศรีทา ร่วมบริจาค 100 บาท (เงินสด)
320        คุณธนชัย และนราภัส ร่วมบริจาค 200 บาท (เงินสด)
321        นายศรุต-พิมพ์พักตร์ ตรีรัตนเวช และครอบครัว   ร่วมบริจาค 1,000 บาท (เงินสด)
322        นางสาว ณัฏฐ์ชญา วิราภรณ์ และนายชัยวัฒน์ หน่อศิริ ร่วมบริจาค 800 บาท
323        นางสาว สุวดี ตางอิสระกุล ร่วมบริจาค 100 บาท
324        นายวัชรชัย หอมกุล ร่วมบริจาค 100 บาท
325        สุชาดา ตัญติกาญจน์ ร่วมบริจาค 200 บาท
326        ณัฐพงศ์ อรวรรณชัยกุล และครอบครัว  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
327        อรไท ชูสวัสดิ์ และครอบครัว ร่วมบริจาค 200 บาท
328        ด.ช. ก้องภพ วุฒิเสถียร ร่วมบริจาค 720 บาท
329        พฤดีและมาร์โค่ หงุ่ยตระกูล  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
330        นางสาวรัตน์ธันยภัทร วิราภรณ์ ร่วมบริจาค 109 บาท
331        คุณแหม่มและครอบครัว ร่วมบริจาค 500 บาท (เงินสด)
332        ช่าง แม่น้อย ย แม่น้องสรรแนน ร่วมบริจาค 2,000 บาท (เงินสด)
333        นางสาวกาญจนา วรรณพงษ์ ร่วมบริจาค 250 บาท
334        นางสาวหทัยทิพย์ เนตรสว่าง ร่วมบริจาค 1,000 บาท
335        รักษ์ ดาราไตร ร่วมบริจาค 200 บาท
336        หะริณ ร่วมบริจาค 200 บาท
337        นางสุนทรี -นายจักรกฤช สุโกมล  ร่วมบริจาค 100 บาท
338        นางสาวกฤศวรรณ-นายสุธน ดาราไตร  ร่วมบริจาค 1,000 บาท
339        ด.ช.ก้องภพ วุฒิเสถียร  ร่วมบริจาค 600 บาท
340        น.ส.เบญญาภา   วันสุข  ร่วมบริจาค 200 บาท
341        รินทร์ลภัส เจียมเจริญณิช  ร่วมบริจาค 2,000 บาท
342        ขวัญอนงค์ วิวัฒน์กิจเลิศ ร่วมบริจาค 200 บาท
343        ทิพยงค์ รักษาสิน ร่วมบริจาค 200 บาท

รวมบริจาคปัจจัยทำบุญร่วมสร้างห้องน้ำทั้งหมด 175,013  บาท

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:36:32 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ 1

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:36:44 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ 2

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:36:57 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ 3

355

กระทู้

1687

โพสต์

1หมื่น

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
17299
 เจ้าของ| โพสต์เมื่อ 2017-1-20 10:37:09 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
จองโพสต์กระทู้ 4

อัพเกรด  60.96%

0

กระทู้

210

โพสต์

3243

เครดิต

Master

Rank: 4

เครดิต
3243
โพสต์เมื่อ 2017-8-22 13:48:15 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|อุปกรณ์เคลื่อนที่|Archiver|อาจารย์เจน.com

GMT+7, 2018-6-19 10:07 , Processed in 0.095366 second(s), 22 queries .

Copy right © 2013 อาจารย์เจน.com.

Web Design By modifydiscuz.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้